Simfågelräkning

Det är inte bara tranorna som räknas vid Hornborgasjön. Sedan 1983 har Hornborgasjöns fältstation även räknat doppingar, änder, gäss, svanar och sothöns. Vid fem tillfällen under våren och fyra gånger under hösten räknas hela sjön över. Räkningarna, som sker på uppdrag av Länsstyrelsen, är en uppföljning av sjöns restaurering.

Välj år:

x = ingen räkning av arten
- = inga påträffade fåglar av arten
Simfågelstatistik för år: 2019