Gå tillbaka till: Sök/Stiftelseinformation

Information om vald stiftelse
Stiftelsenamn: Stiftelsen James F Dicksons Minnesfond
Organisationsnummer: 857200-3153
c/o Adress:
Adress: SEB, Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 405 04
Ort: GÖTEBORG
Telefonnummer: 031-622516
Fax: 031-158845
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson: Göran Larsson, 031-827554
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Stiftelsen skall ha till uppgift att med donationer av Blanche Dickson samt Blanche Bonde och Carl Bonde härrörande medel åt sådana behövande innevånare i Göteborgs och Bohus län samt Hallands län, vilka bedömes vara i behov av understöd, lämna bidrag till eller bekosta sådan konvalescentvård, rekreationsresa och/eller rekreationsvistelse, som enligt läkarutlåtande är önskvärd. Bidrag skall också i mån av behov kunna lämnas till sådan behövande anhörig till rekreationsbehövande, som omhänderhar denne för personlig vård. Innevånare i Göteborg skall ha förtursrätt till bidrag från stiftelsen.Avkastningen får inte användas till ändamål, som skall bekostas med utdebiterade medel.
År: 2017
Tillgångar: 26.320.925 kr