Gå tillbaka till: Sök/Stiftelseinformation

Information om vald stiftelse
Stiftelsenamn: Stiftelsen L. Namowitzkys studiefond
Organisationsnummer: 802403-1059
c/o Adress: Stockholms Universitet
Adress: Donationsförvaltningen
Postnummer: 106 91
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-16 20 00
Fax: 08-16 14 73
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Enligt donationsurkunden skall från denna fonds avkastning vart tredje år utdelas ett eller flera stipendier till fattiga begåvade studerande vid högskolan inom den matematiska-naturvetenskapliga och (eller) humanistiska avdelningen eller framstående docenter inom dessa avdelningar, därvid ingen hänsyn får tagas till stipendiatens trosbekännelse, varjämte däri uttalas önskan att stipendium icke fastställes att utgå med för små belopp, hellre färre stipendier och större belopp, så att stipendietagarna få en verklig hjälp av desamma.
År: 1995
Tillgångar: 1.443.528 kr