Gå tillbaka till: Sök/Stiftelseinformation

Information om vald stiftelse
Stiftelsenamn: Vera och Filip Asklunds stiftelse till minne av Filip Asklunds föräldrar John och Anna-Kajsa Asklund
Organisationsnummer: 855102-1788
c/o Adress: Haga församling
Adress: Haga Östergata 30
Postnummer: 411 22
Ort: GÖTEBORG
Telefonnummer: 031-7316162
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Västra Götalands län
Län: Västra Götalands län
Säte: Göteborg
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet genom att anskaffa sunda och goda bostäder samt att mot billig hyra upplåta desamma åt äldre behövande personer boende inom Göteborgs Haga församling.
År: 2017
Tillgångar: 962.369 kr