<div align="left">

Författningarna nedan är sorterade efter följande ämnesområden.

 

 

 

-          Naturreservat, naturvårdsområden m.m.

-          Skydd för växt- och djurart

-          Skydd för friluftsliv

-          Vattenskyddsområden

-          Strandskydd

-          Gävle kommun

-          Sandvikens kommun

-          Hofors kommun

-          Ockelbo kommun

-          Söderhamns kommun

-          Hudiksvalls kommun

-          Ljusdals kommun

-          Bollnäs kommun

-          Ovanåkers kommun

-          Nordanstigs kommun

 

FÖRTECKNINGAR ÖVER GÄLLANDE FÖRFATTNINGAR

2018:1 2018-01-21 Förteckning över den 1 januari 2018 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
2017:1 2017-01-04 Förteckning över den 1 januari 2017 gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Upp

 

CIVIL BEREDSKAP OCH RÄDDNINGSTJÄNST

1989:17 1989-05-31 Eldningsförbud i Gävleborgs län. Upphävd genom 2003:31

2003:31 2003-04-22 Upphävande av föreskrift 1989:17

Upp

 

 

POLISMYNDIGHETENS VERKSAMHETSOMRÅDE

1988:11 1987-08-12 Angående utländska besättningsmäns vistelse i hamns huvudort Gävle

1988:12 1982-08-27 Angående utländska besättningsmäns vistelse i hamns huvudort Söderhamn

1988:13 1987-10-23 Angående utländska besättningsmäns vistelse i hamns huvudort Hudiksvall

Upp

 

NATUR- OCH MILJÖVÅRD

Naturreservat mm, skydd för växt- och djurart, skydd för friluftsliv, samrådsområden, vattenskyddsområden, Övrigt

 

Naturreservat, naturvårdsområden m.m.
(m.m. = områdesskydd enl NVL och övrigt enligt 7 kap miljöbalken)

1978:36 Stenöorns naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:41

1978:37 Vitörarnas naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2017:10

1978:38 Snäckens naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:83

1978:55 Notholmens naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:40

1978:153 Axmar naturreservat

1978:154 Gröntjärns naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2016:22

1978:155 Gladbäckens naturreservat

1979:20 1979-12-11 Ålsjöns naturreservat

1980:41 1980-11-10 Kölbergets naturvårdsområde

1981:32 Bleckbergens urskog, naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:615

1982:5 1981-12-18 Häckelsängs högmosse och Gnagmur naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:97

1983:39 1983-11-01 Ånäsets naturvårdsområde

1984:16 1984-01-10 Vällinguddens naturreservat

1986:4 1985-01-02 Stenbäckens naturvårdsområde

1988:7 1987-06-15 Hölicks naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:81

1988:8 1987-02-13 Järvsöholmarnas naturvårdsområde

1988:18 1988-05-16 Grans naturreservat

1989:7 1988-12-01 Hådells - Gammelskog naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2014:8

1989:25 1989-05-12 Hemlingby naturvårdsområde

1989:26 1989-07-07 Bodagrottornas naturreservat

1991:24 1990-03-30 Bålsöns naturvårdsområde

1991:25 1990-03-30 Agöns-Kråköns naturvårdsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2004:54

1991:26 1990-03-12 Stora Korpmäki naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:24

1991:27 1990-03-30 Drakön-Tihällarnas naturreservat

1991:28 1990-03-12 Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 1995:19

1991:29 1990-03-12 Ysbergets-Laxtjärnsbergets

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2017:24

1991:38 1991-07-15 Högmossens naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:39

1993:12 1993-10-08 Gustavsmurarnas naturreservat

1993:13 1993-10-08 Matyxsjöns naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2011:22

1994:14 1994-03-21 Bladmyrans naurreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:79

1994:14 1994-03-21 Voxnans naturvårdsområde

1994:15 1994-06-01 Flisbergets naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:94

1994:16 1994-06-01 Igeltjärnsbergets naturreservat

1994:17 1994-06-01 Ormöns naturreservat

1994:18 1994-10-07 Sävasjöns naturreservat utvidgning

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:77

1995:12 1994-12-01 Bläcktärnsjöns naturreservat

1995:13 1994-12-01 Igelsjöns naturreservat

1995:14 1994-01-11 Skatöns naturvårdsområde

1995:19 1995-02-01 Jordbärsmuren-Ålbo naturreservat ändring av reservatskötselplan;

1995:50 1995-06-20 Lugnsjöns naturreservat

1995:51 1995-05-10 Bondarvsvallsbergets naturreservat

1995:63 1995-08-15 Bromsvallsbergets naturreservat

1996:32 1995-10-05 Testeboåns naturreservat

1998:21 1996-04-02 Galvåns naturvårdsområde

1998:22 1997-01-20 Flotthöljens naturreservat

1998:23 1997-01-20 Naturreservatet Testeboåns delta

1998:24 1997-12-01 Långbro naturreservat

1998:27 1997-11-04 Lisselåsklack naturreservat

1999:16 1999-01-08 Ändring i beslutet om Häckelsängs högmosse och Gnagmurs naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:97

2001:12  1998-03-20 Grossjöbergets naturreservat

2001:14 2001-03-01 Gysinge naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2017:11

2001:15 2001-03-01 Hästmyrbergets naturreservat

2001:16 1999-09-01 Törnbergets naturreservat

2001:17 1999-09-01 DjupsjönRömmabergets naturreservat

2001:18 2000-02-16 Tillägg till föreskrifterna för Kungsbergets naturreservat

2001:19 2000-11-01 Utvidgning av Voxnans naturreservat

2001:20 2001-03-01 Bredforsens naturreservat

Reservatets del i Gävleborgs län

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2011:7

2001:21 2000-11-01 Hästhagsbergets naturreservat

2001:22 2000-12-01 Skålvallbrännans naturreservat

2001:23 2001-03-01 Ista naturreservat

2001:29 2001-01-23 Skatöns naturvårdsområde

2001:91 1992-06-15 Spjutholmens naturreservat

2001:92 1992-06-15 Klövbergets naturreservat

2001:93 1992-06-15 Brassbergets naturreservat

2001:94 1992-06-15 Hagåsens naturreservat

2001:95 1992-06-15 Stensjöns och Lomtjärns naturreservat

2001:96 1996-04-15 Eggegrund – Gråsjälsbådans naturvårdsområde

2001:97 1996-12-10 Förklaring av 25 domänreservat som naturreservat

OBSERVERA att delar av denna författning är upphävda, ersätts av 2012:1, 2012:2, 2012:3, 2013:10 2014:1, 2014:3 samt 2014:7

2001:98 2001-02-20 Tunderåsens naturreservat

2001:99 2001-06-15 Lobåsbergets naturreservat

2002:22 2001-10-15 Stora Sundsjöbergets naturreservat

2002:115 2002-10-04 Långängarnas naturreservat

2003:35 2003-03-18 Andåns Naturreservat

2003:74 2003-08-04 Bodåsens naturreservat

2003:122 2003-10-24 Hedesundaskogens naturreservat

2003:133 2003-12-19 Stora Korpimäki naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2009:24

2003:134 2003-12-15 Svartviksbergets naturreservat

2004:5 2004-02-09 Rossåsens naturreservat

2004:14 2002-06-12 Storbergets naturreservat

2004:17 2001-12-05 Skärjåskogens naturreservat

2004:54 2004-05-17 Agön Kråkön naturreservat

2004:55 2005-05-17 Gussjövallsbergets naturreservat

2004:85 2004-09-06 Kroksjö öga naturreservat

2005:78 2005-09-12 Gammelsälls naturreservat

2005:83 2005-11-03 Stora Öråsens naturreservat

2006:5 2006-01-31 Blacksås naturreservat

2006:17 2006-03-24 Sjugarnas naturreservat

2006:27 2006-05-02 Alsjöåsens naturreservat

2006:43 2006-06-21 Risnosens naturreservat

2006:44 2006-06-21 Finnbrännans naturreservat

2006:45 2006-06-21 Oppsjöskogens naturreservat

2006:46 2006-06-21 Storöns naturreservat

2006:47 2006-06-21 Gulliksbergets naturreservat

2006:53 2006-07-11 Stora Bollebergets naturreservat

2006:70 2006-11-21 Kyrkbergets naturreservat

2006:75 2006-12-15 Brännans naturreservat

2006:76 2006-12-15 Bursjöbergets naturreservat

2006:77 2006-12-15 Sävasjöns naturreservat

2006:79 2006-12-20 Upphävande av Bladmyrans naturreservat

2007:16 2007-04-26 Gåsholma naturreservat

2007:32 2007-08-30 Klackuddens naturreservat

2007:52 2007-10-30 Lappkullens naturreservat

2007:53 2007-11-05 Lomtjärns naturreservat

2007:54 2007-11-05 Blårönningens naturreservat

2007:55 2007-11-05 Norrbergets naturreservat

2007:56 2007-11-05 Mössbobäckens naturreservat

2007:57 2007-11-05 Gussjövallsbergets naturreservat

2007:59 2007-12-03 Svedjebodvallens naturreservat

2007:60 2007-11-26 Skvallerbäckens naturreservat

2007:63 2007-12-12 Landa naturreservat

2008:01 2008-01-28 Ensjölokarnas naturreservat

2008:10 2008-04-08 Kvillanuddens naturreservat

2008:16 2008-04-08 Vattingsmalarnas naturreservat

2008:17 2008-04-08 Gnarpskatens naturreservat

2008:18 2008-04-08 Kyrköns naturreservat

2008:19 2008-05-05 Trödjemurarnas naturreservat

2008:57 2008-09-02 Skidtjärnsbergets naturreservat

2008:61 2008-09-30 Åby urskogs naturreservat

2008:78 2008-12-14 Långhällskogens naturreservat

2009:2 2009-02-02 Gulåsens naturreservat

2009:5 2009-02-09 Övre Svartsvedåsens naturreservat

2009:6 2009-02-09 Nedre Svartsvedåsens naturreservat

2009:24 2009-04-07 Stora Korpimäki naturreservat

2009:39 2009-06-01 Högmossens naturreservat (omtryck)

2009:40 2009-06-01 Notholmens naturreservat

2009:41 2009-06-01 Stenöorn naturreservat

2009:42 2009-06-01 Vitgrund-Norrskär naturreservat

2009:67 2009-12-15 Tjuvbergets naturreservat

2009:68 2009-09-29 Rännkullarnas naturreservat

2009:69 2009-09-29 Gryssjömyrans naturreservat

2009:70 2009-09-29 Garpkölens naturreservat

2009:71 2009-10-08 Paradisbergets naturreservat

2009:72 2009-10-08 Svartbergets naturreservat

2009:74 2009-10-20 Lill-Naggens naturreservat

2009:75 2009-10-20 Tillammstjärnens naturreservat

2009:76 2009-10-20 Gommorsbergets naturreservat

2009:77 2009-10-20 Rovennoppi naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2018:14

2009:78 2009-12-01 Näverhedens naturreservat

2009:81 2009-11-23 Hölicks naturreservat

2009:83 2010-03-23 Snäckens naturreservat

2009:88 2009-12-01 Liljeslåttsbäckens naturreservat

2009:89 2009-12-01 Kampstjärnsbergets naturreservat

2009:90 2009-12-01 Tiadalens naturreservat

2009:93 2010-02-17 Kårsbergets naturreservat

2009:94 2010-02-17 Flisbergets naturreservat

2009:95 2009-12-09 Gönhammarens naturreservat

2009:96 2009-12-09 Norra Brassbergets naturreservat

2009:97 2009-12-14 Häckelsängs högmosse och Gnagmur naturreservat

2009:99 2009-12-09 Sillerbergets naturreservat

2009:105 2009-12-14 Vårfiskharets djurskyddsområde

2009:106 2009-12-14 Korvgrund m fl djurskyddsområde

2009:107 2009-12-14 Sandrevelns djurskyddsområde

2009:108 2009-12-14 Disans djurskyddsområde

2009:109 2009-12-14 Skommarrevets djurskyddsområde

2009:110 2009-12-14 Skrammelhararnas djurskyddsområde

2010:1 2010-02-17 Storkvarnbergets naturreservat

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2016:1

2010:14 2010-03-25 Grötvallsskogens naturreservat

2010:67 2010-04-27 Bodsjöåns naturreservat

2010:70 2010-04-26 Bläcktärnsjöns naturreservat (omtryck)

2010:615 2010-12-02 Naturreservatet Bleckbergens urskog

2010:623 2010-12-14 Bodmyrans naturreservat

2011:5 2011-04-04 Kungsbergets naturreservat

2011:6 2011-04-04 Kungsfors naturreservat

2011:7 2011-04-11 Bredforsens naturreservat

2011:10 2011-05-30 Styggmurarnas naturreservat

2011:16 2011-10-31 Holms gammelskogs naturreservat

2011:18 2011-12-05 Erik-Olssvedens naturreservat

2011:19 2011-12-05 Skjortnäs västra naturreservat

2011:20 2011-12-05 Skjortnäs östra naturreservat

2011:22 2011-12-19 Naturreservatet Tröskens rikkärr

2012:1 2012-03-08 Svartågrenens naturreservat

2012:2 2012-03-08 Svartåvallens naturreservat

2012:3 2012-03-08 Långsvedjans naturreservat

2013:10 2013-11-11 Börningsbergets naturreservat utvidgning

2014:1 2014-01-14 Flarksjöbergets naturreservat utvidgning

2014:3 2014-04-14 Lövsalens naturreservat revidering

2014:7 2014-05-12 Norra Hornslandets naturreservat revidering

2014:8 2014-06-16 Hådells gammelskogs naturreservat utvidgning

2014:11 2014-04-14 Hamsas naturreservat

2015:2 2015-03-04 Änga-Tjännåsens naturreservat

2015:5 2015-04-30 Trollbergets naturreservat

2015:6 2015-06-25 Mellanljusnans naturreservat

2015:7 2015-06-08 Utvidgning av Blacksås naturreservat – tillägg (2006:5)

2015:8 2015-06-08 Utvidgning av Hästmyrbergets naturreservat – tillägg (2001:15)

2015:11 2015-10-07 Basttjärnsrönningens naturreservat

2015:12 2015-11-04 Andersvallsslåttens naturreservat

2015:19 2015-12-16 Skärjåns naturreservat

2016:1 2016-01-21 Storkvarnbergets naturreservat utvidgning

2016:4 2016-02-03 Klovbackens naturreservat

2016:8 2016-03-14 Långtjärnsbergets naturreservat

2016:9 2016-03-15 Orarnas naturreservat

2016:10 2016-03-14 Finnbrännabäckens naturreservat

2016:13 2016-04-25 Hagmyrans naturreservat

2016:17 2016-06-29 Rotsjöns naturreservat

2016:19 2016-08-17 Lingarö naturreservat

2016:22 2016-12-14 Gröntjärns naturreservat

2016:23 2016-12-14 Laggarbomyrans naturreservat

2016:24 2016-12-14 Gräsbergets naturreservat

2016:25 2016-12-14 Långnäsuddens naturreservat

2017:2 2017-01-11 Naturreservatet Ijungens gammelskog

2017:10 2017-05-10 Vitörarnas naturreservat

2017:11 2017-11-29 Gysinge naturreservat

2017:13 2017-06-15 Tornmyrans naturreservat

2017:17 2017-08-23 Svarvtjärnsbergens naturreservat

2017:19 2017-10-04 Kransarnas naturreservat

2017:20 2017-09-28 Hägenlammsmyrans naturreservat

2017:21 2017-11-22 Björnåsens naturreservat

2017:22 2017-11-18 Ålkarstjärnarnas naturreservat

2017:23 2017-11-29 Mössnäsuddens naturreservat

2017:24 2017-11-15 Ysbergets-Laxtjärnsbergets naturreservat

2017:25 2017-11-14 Stor-Dragåsens naturreservat

2018:2 2018-02-08 Storröjningsmorans naturreservat

2018:3 2018-02-08 Burseskogens naturreservat

2018:4 2018-03-06 Norrbränningens naturreservat

2018:5 2018-03-27 Lingatjärnsbergets naturreservat

2018:6 2018-02-12 Stora Blybergets naturreservat

2018:7 2018-02-20 Interimistiskt förbud – Ålsjöns naturreservat

2018:9 2018-04-10 Näsets naturreservat

2018:10 2018-04-10 Utvidgning av Naturreservatet Tröskens rikkärr – tillägg (2011:22)

2018:12 2018-05-08 Svarttjärnsbergets naturreservat

2018:13 2018-05-22 Jonasesmyrans naturreservat

2018:14 2018-05-21 Rovennoppi naturreservat utvidgning

2018:15 2018-05-16 Naturreservatet Viks gammelskog

2018:16 2018-05-16 Utvidgning av Mellanljusnans naturreservat – tillägg (2015:6)

2018:18 2018-06-05 Gryssjöåns naturreservat

2018:22 2018-06-19 Gärdes naturreservat

2018:23 2018-06-25 Skånbrännans naturreservat

2018:34 2018-10-15 Latåsens naturreservat

2018:35 2018-09-18 Fäbods naturreservat

2018:36 2018-09-11 Kvarnmyrornas naturreservat

2018:37 2018-09-11 Lockjärv naturreservat

2018:38 2018-11-19 Gråbergets naturreservat

2019:2 2019-02-12 Stensjöns naturreservat

2019:5 2019-02-12 Måndagsskogarnas naturreservat

2019:6 2019-02-12 Åcka naturreservat

2019:7 2019-02-19 Tväringsskogens naturreservat

2019:8 2019-02-19 Skruvtjärnsknippens naturreservat

 

Skydd för växt- och djurart

1981:3 1981-02-03 Sälskyddsområden

1985:12 Skydd för fågellivet

1987:25 1987-03-17 Fridlysning av en ek vid Hålsjö som

naturminne Hudiksvalls kommun

1994:13 1994-01-11 Fridlysning av växter 

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2000:44

2000:9 1999-11-04 Beslut om djurskyddsområden

OBSERVERA att delar av denna författning är upphävd, ersätts av 2009:105 - 2009:110

2000:44 2000-04-03 Kungörelse om ändring av föreskrifter om fridlysning av växter i Gävleborgs län

2001:13 1998-10-20 Fridlysning av tall som   naturminne

2009:105 2009-12-14 Vårfiskharets djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:622

2009:106 2009-12-14 Korvgrunds m.fl. djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:619

2009:107 2009-12-14 Sandrevelns djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:620

2009:108 2009-12-14 Disans djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:621

2009:109 2009-12-14 Skommarrevets djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:617

2009:110 2009-12-14 Skrammelhararnas djurskyddsområde

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2010:618

2010:617 2010-12-06 Skommarrevets djurskyddsområde

2010:618 2010-12-06 Skrammelhararnas djurskyddsområde

2010:619 2010-12-06 Korvgrund m.fl djurskyddsområde

2010:620 2010-12-06 Sandrevelns djurskyddsområde

2010:621 2010-12-06 Disans djurskyddsområde

2010:622 2010-12-06 Vårfiskharets djurskyddsområde

2012:9 2012-07-02 Föreskrifter om Storsjöns skyddsområde för flodkräfta

2012:10 2012-07-02 Föreskrifter om Öjarens skyddsområde för flodkräfta

2012:11 2012-07-17 Föreskrifter om kräftsmittat område i Testeboån

 

Skydd för friluftsliv

Samrådsområden (20§ NVL och 12 k 6§ NB)

1978:20 Samråd enligt NVL för vissa

1978:21 arbetsföretag

1978:22 --- " --

1978:23 --- " --

1978:80 --- " --

1978:81

1978:82 --- " --

1978:83 --- " --

1978:89 --- " --

1979:17 --- " --

1979:32 --- " --

1980:35 1980-08-01 Samråd inför arbetsföretag inom Sässmansområdet

2001:1 2000-12-11   Samråd inför vissa verksamheter eller åtgärder vid Andersvallsmyran och Andersvallsslåtten

2001:28  2001-01-10 Upphävande av samrådsföreskrifter enligt 20§    NVL

2001:69  2001-06-15 Samråd inför vissa verksamheter eller åtgärder vid Enångersån

2001:70  2001-06-19 Samråd inför vissa verksamheter eller åtgärder  vid Testeboån

 

Vattenskyddsområden

1973:2 1973-02-21 Skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt i Hedesunda,  Brunn 21:1 m.fl.

1975:99 1975-10-27 Skyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt i Trödje, Trödje 8:6 m.fl.

1976:33 1976-03-29 Grundvattenskydd Lössenåsen

1976:34 1976-03-29 Grundvattenskydd Totra 16:29

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:34

1976:72 1976-06-08 Grundvattenskydd Frästa 11:1 mm

1977:94 1977-06-13 Grundvattenskydd Landafors

1977:129 1977-10-28 Grundvattenskydd Öjaren

1977:150 1977-12-02 Grundvattenskydd Glössbo 4:6

1977:116 1977-09-26 Grundvattenskydd Österfärnebo

1978:41 1978-04-17 Grundvattenskydd Rösta 3:16 Nordanstig
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2003:127!

1979:25 1979-02-19 Grundvattenskydd Viken 1:4, Ljusdals kommun

1979:26 1979-02-19 Grundvattenskydd Norrbyn 3:25, Ljusdals kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2011:1

1979:27 1979-02-19 Grundvattenskydd Välje 4:10,Ljusdals kommun

1979:28 1979-02-19 Grundvattenskydd Kårböle 3:77,Ljusdals kommun

1980:22 1980-06-20 Grundvattenskydd Skog 3:5,Hudiksvalls kommun

1981:15 1981-06-24 Grundvattenskydd, Söderhamns kommun

1981:16 1981-06-24 Grundvattenskydd, Söderhamns kommun

1981:17 1981-06-24 Grundvattenskydd, Söderhamns kommun

1981:26 1981-08-10 Grundvattenskydd, Lobonäs 1:1-9;1

1982:9 1982-03-20   Grundvattenskydd Varva 3:22,Gävle

1982:10 1982-03-25 Grundvattenskydd Åby 1:36, Valbo

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:33

1982:11 1982-03-25 Grundvattenskydd Överhärde 75:1 och 56:2

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:33

1982:16 1982-05-17 Grundvattenskydd Sätra 112:1,Gävle

OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2006:33

1982:30 1982-12-17 Grundvattenskydd Berge 5:23, Ilsbo

1983:25 1983-10-10 Grundvattenskydd Ämnebo 12:6
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 1999:17!

1983:26 1983-10-10 Grundvattenskydd Voxna 1:12
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 1999:18!

1983:27 1983-10-10 Grundvattenskydd Öjung 7:1

1983:28 1983-10-10 Grundvattenskydd Östanå 2:2

1983:32 1983-10-31 Grundvattenskydd i Skärså
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 18 september 2007)!

1983:33 1983-10-31 Grundvattenskydd Kungsgården, Söderhamn

1983:34 1983-10-31 Grundvattenskydd i Trönö

1984:9 1984-03-01   Grundvattenskydd, Östansjö 23:1
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 14 juli 2004)!

1984:10 1984-03-01 Grundvattenskydd, Stråtjära 3:19

1984:18 1984-04-17 Grundvattenskydd Härnebo 2:92 och 2:93

1984:26 1984-06-26 Grundvattenskydd Kyrkbyn 15:3 mfl, Bollnäs

1984:43 1984-12-21 Grundvattenskydd Boda 1:14, Söderhamns kommun

1985:2 1985-02-07   Grundvattenskydd, Ockelbo kommun

1986:27 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Kådfallet 1:42 Sandvikens kommun

1986:28 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Järbo 4:64  och 13:8 Sandvikens kommun

1986:29 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Årsunda prästbord 1:81 Sandvikens kommun

1986:30 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Västerberg 2:15 Hagmuren Sandvikens kommun

1986:31 1986-08-26 Skyddsområde för grundvattentäkt Åshammar 1:6 Sandvikens kommun

1987:15 1987-01-15 Grundvattenskydd Malsta 1:11 i Malsta, Hudiksvalls kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 18 maj 2004)!

1987:16 1987-01-15 Grundvattenskydd Edsta 8:1 i Edsta, Hudiksvalls kommun

1987:17 1987-01-15 Grundvattenskydd Rogsta Prästgård 1:1 Ingsta, Hudiksvalls kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd (den 19 februari 2007)!

1988:16 1988-04-14 Skyddsområde för grundvattentäkt i Nordanstigs kommun

1991:3 1991-02-05   Skyddsområde för grundvattentäkt Gävle kommun

1992:1 1991-11-14   Skyddsområde för grundvattentäkt Bagghyttan 10:1

1992:4 1992-01-16   Skyddsområde för grundvattentäkt Svabensverk 1:31

1992:7 1992-02-28   Skyddsområde för yt- och grundvattentäkter

1993:11 1991-02-12 Skyddsområde för grundvattentäkt

1995:79 1995-12-18 Skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Tjärnäs 12:88, Hofors kommun

1999:17 1998-10-13 Skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Ämnebo 12:6 i Homna, Ovanåkers kommun

1999:18 1998-10-13 Skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Voxna 1:12 i Voxnabruk, Ovanåkers kommun

1999:19 1998-10-13 Skyddsområde för Raskes grundvattentäkt på fastigheten Alfta Kyrkby 16:14 i Runemo,Ovanåkers kommun

2001:7 2000-12-13 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Friggesund, Hudiksvalls kommun Nr 1970:42

2001:110 2001-10-08 Upphävande av skyddsområde med skyddsbestämmelser  för grundvattentillgång i Enånger, Hudiksvalls kommun Nr 1970:137

2003:127 2003-11-14 Skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkter i Harmånger, Nordanstigs kommun

2004:59  2004-05-18 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Malsta, Hudiksvalls kommun 21 FS 1987:15

2004:77  2004-07-14 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östanbo, Söderhamns kommun 21 FS 1984:9

2004:96  2004-09-27 Skyddsområde för Flästa vattentäkt med skyddsföreskrifter i Bollnäs kommun

2004:98  2004-12-04 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Flästa, Bollnäs kommun Nr 1971:74

2006:33 2006-05-18 Skyddsområde för grundvattentäkter längs Gävle-Valboåsen i Gävle kommun

2006:34 2006-05-18 Skyddsområde för grundvatten- och ytvattentäkter i Lössenåsen och Hamrångefjärden i Gävle kommun

2007:3  2007-01-31  Avlysning av vattenområde i anslutning till Vallviks hamnområde, Söderhamns kommun

2007:4  2007-02-19 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Ingsta, Hudiksvalls kommun Nr 1987:17

2007:48 2007-10-19 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Skärså, Söderhamns kommun Nr 1983:32

2008:2 2008-02-01 Skyddsområde för grundvattentäkt i Hassela, Nordanstigs kommun

2008:3 2008-02-01 Skyddsområde för grundvattentäkt i Jättendal, Nordanstigs kommun

2008:4 2008-02-01 Skyddsområde för grundvattentäkt i Mellanfjärden, Nordanstigs kommun

2008:76 2008-12-19 Skyddsområde för grundvattentäkt i Sandsjö, Ljusdals kommun

2010:593 2010-10-15 Skyddsområde för grundvattentäkter i Hallstaåsen, Hudiksvalls kommun

2010:624 2010-12-27 Upphävande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Los, Ljusdals kommun Nr 1979:26

2011:1 2010-10-25 Skyddsområde för grundvattentäkter i Los, Ljusdals kommun

2014:13 2014-08-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga föreskrift om avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda

2014:16 2014-10-21 Upphävande av vattenskyddsområden i Söderhamns kommun

2015:13 2015-11-02 Skyddsområde för grundvattentäkt i Järbo, Sandvikens kommun

2015:14 2015-11-02 Skyddsområde för grundvattentäkt i Jäderfors, Sandvikens kommun

2015:15 2015-11-09 Skyddsområde för grundvattentäkt i Kungsgården, Sandvikens kommun

2015:16 2015-11-09 Skyddsområde för grundvattentäkt i Åshammar, Sandvikens kommun

2015:17 2015-11-16 Skyddsområde för grundvattentäkt i Österfärnebo, Sandvikens kommun

2015:18 2015-11-16 Skyddsområde för grundvattentäkt i Rökebo, Sandvikens kommun

2016:2 2016-01-20 Skyddsområde för ytvattentäkten Öjaren i Sandvikens kommun

2016:3 2016-01-20 Skyddsområde för grundvattentäkt i Rökebo, Sandvikens kommun (ersätter 2015:18)

Upp

 

STRANDSKYDD

1983:40 1983-12-29 Föreskrifter inom strandskyddsområde Kyrkbyviken, Bollnäs

2003:69 2003-06-16 Nya strandskyddsgränser vid Bottenhavet

2010:577 2010-06-07 Undantag från strandskyddet för vissa kompletteringsbyggnader

2013:3  2013-04-03  Föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om utvidgade strandskyddsområden i Gävle kommuns kustområden

2013:12 2013-12-03 Tillkännagivande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Gävle kommun

2013:13 2013-12-03 Tillkännagivande av Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Nordanstigs kommun

2014:10 2014-06-14 Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om utvidgat strandskydd i Hudiksvalls kommun

2014:17 2014-11-03 Beslut om utvidgat strandskydd i Söderhamns kommun i Gävleborg län

2014:18 2014-12-18 Beslut om utvidgat strandskydd i inlandsvatten i Gävleborg län

2016:18 2016-07-04 Tillkännagivande av beslut om utvidgat strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län, samt för Gävle och Hudiksvalls kommuns kust

2016:21 2016-11-09 beslut om utvidgat strandskydd i Gävle kommuns kustområde

2017:5 2017-02-13 beslut om utvidgat strandskydd i Hudiksvalls kommuns kustområde

2017:9 2017-04-03 beslut om utvidgat strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län

Upp 

 

KULTURMILJÖ

2008:24  2008-06-09  Bildande av kulturreservatet Våsbo fäbodar, Ovanåkers socken och kommun, samt föreskrifter för kulturreservatet

2011:8 2011-06-07 Föreskrifter om kulturreservatet Axmarbruk

Upp

 

BITILLSYNSMÄN

2001:64 2001-06-06  Förordnande av bitillsynsmän

2002:35 2002-05-13  Förordnande av bitillsynsman

Upp 

 

ALLMÄN FÖRVALTNING

1986:12 1979-06-27 Byggnadsförbud m.m. enl 47 § väglagen

2006:12 2006-02-22 Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Sundsvalls kommun

2006:68 2006-09-06  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Nordanstigs kommun

2007:58 2007-10-29  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gävle kommun

2007:64  2007-12-12  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 719 inom Ljusdals kommun

2008:60  2008-05-08  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gävle kommun

2009:27  2009-03-24  Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av kompletterande arbetsplan för väg 68 W/X – länsgräns Vallbyheden – och del av väg 512 inom Hofors kommun

2009:111 2009-12-21 Meddelande om LST i Västra Götalands läns föreskrifter om penningtvätt

2011:3 2011-02-16 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2011:15 2011-09-07 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Bollnäs kommun
2012:4 2012-03-31 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2012:15 2012-11-01 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Ovanåkers kommun

2013:1 2013-03-31 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2013:4 2013-04-09 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 76 inom Gävle kommun

2013:5 2013-04-30 Föreskrifter om särskilt tjänstekort

2013:7 2013-07-15 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 773 inom Hudiksvalls, Ljusdals och Nordanstigs kommuner

2013:11 2013-11-05 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg 754, Hudiksvalls kommun

2014:2 2014-03-21 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2014:4 2014-05-23 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 718 till Tandsjöborgs f.d. hållplats, Ljusdals kommun

2014:5 2014-05-23 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 719.01 till Fågelsjö f.d. hållplats, Ljusdals kommun

2014:6 2014-05-23 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 716 till Lillhamra f.d. hållplats, Ljusdals kommun

2016:11 2016-03-22 Sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län

2015:10 2015-08-03 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Sandvikens kommun

2016:11 2016-03-22 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa trafikföreskrifter i Gävleborgs län

2017:3 2017-01-18 Meddelande om LST i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2017:4 2017-01-24 Meddelande om LST i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter (19FS 2016:10) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt

2017:8 2017-03-01 Bekantgörande i andra hand av LST i Västernorrlands läns (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt) föreskrifter (22FS 2016:16) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt

2017:6 2017-03-24 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa trafikföreskrifter i Gävleborgs län

2018:8 2018-03-23 Sammanställning över vägar och gator i Gävleborgs län 2018

2018:11 2018-04-23 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018:17 2018-05-03 Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 719.01 till Fågelsjö f.d. hållplats Ljusdals kommun, Gävleborgs län

2019:4 2019-01-15 Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om ändring av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2017:178) och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

 

Upp 

 

KOMMUNALA FÖRESKRIFTER

 

Gävle kommun

2003:131 2003-11-27  Tillkännagivande av hamnordning för Gävle hamn

2008:59 2007-08-01  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

2011:4 2011-06-21  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2011:17 2011-10-27  Tillkännagivande av lokala hälsoskyddsföreskrifter

 

Sandvikens kommun

1996:44 1996-04-30  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

2003:30 2003-03-05  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

 

Hofors kommun

2006:1 2005-12-22  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

2009:21 2008-11-24  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Ockelbo kommun

1984:27 1984-06-26  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter, ändrade genom 1989:30

1989:30 1989-07­-19  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

1996:12 1996-02-06  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

1996:13 1996-02-06  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

 

Söderhamns kommun

1984:28 1984-06-28  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter, ändrade genom 1989:27 samt genom 1991:20

1989:27 1989-06-19  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

1991:20 1991-04-29  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

1996:21 1996-02-27  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

1996:22 1996-02-27  Tillkännagivande av föreskrifter för gångbanerenhållning

1996:23 1996-02-27  Tillkännagivande av hamnordning för Söderhamns hamn och Orrskärshamnen

2010:616 2010-09-27  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Hudiksvalls kommun

1996:4 1996-01-09  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

1996:27 1996-03-15  Tillkännagivande av hamnordning för Hudiksvalls hamn

2004:76 2004-07-01  Tillkännagivande av lokala hälsoskyddsföreskrifter

2006:57 2006-06-05  Fastställelse av arbetsplan inom Hudiksvalls kommun

2012:7 2012-04-17  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Ljusdals kommun

1984:29 1984-08-01  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

2008:28 2008-06-16  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter

 

Bollnäs kommun

1984:30 1984-05-01  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter (ändrade genom 1991:35)

1991:35 1991-12-01  Tillkännagivande av ändringar i hälsoskyddsföreskrifter

2010:580 2010-03-01  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter om torghandel

2011:14 2011-07-07 Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för Bollnäs kommun

 

Ovanåkers kommun

1996:8 1996-01-29  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter (ändrade genom 2012:6)

1999:5 1999-01-26  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2011:21 2011-12-13  Tillkännagivande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ovanåkers kommun

2012:6 2012-03-22  Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för Ovanåkers kommun

 

Nordanstigs kommun

2000:105 2000-09-25  Tillkännagivande av hälsoskyddsföreskrifter

2011:12 2011-06-10 Tillkännagivande av lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun

Upp 

 

JAKT OCH FISKE

1988:15  199-05-17  Kungörelse om upphävande av förbud mot kräftfångst m m

1997:7 1997-01-20 Undantag från bestämmelserna i 22 § 1 st jaktförordningen

1997:40 1997-06-26 Jakt efter sjöfågel vid länets kust

1999:86 1999-10-01 Mink- och sjöfågeljakt på allmänt vatten m.m.

2001:127 2001-12-10 Undantag från bestämmelserna i 22 § 1st jaktförordningen

2009:57 2009-07-08 Föreskrifter för att hindra spridning av kräftpest

2012:9  2012-07-02  Föreskrifter om Storsjöns skyddsområde för flodkräfta

2012:10  2012-07-02  Föreskrifter om Öjarens skyddsområde för flodkräfta

2016:16 2016-06-02 Kräftpestsmittat område i Ygssjön, Ljusdals kommun

2018:19 2018-05-21 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om jakt på allmänt vatten inom Gävleborgs län

Upp

 

SJÖTRAFIK

1997:33 1997-03-25 Fartbegränsning i Ljusnan, Järvsö, Ljusdals kommun

1999:32 1999-03-30 Fartbegränsning i Saltviken Hudiksvalls kommun

1999:35 1999-04-21 Gällande sjötrafikföreskrifter i Gävleborgs län

2000:65 2000-07-04 Reglering av båttrafiken i Ranungen, Ljusdals kommun

2003:83 2003-07-18 Fartbegränsning i Saltharsfjärden, Gävle kommun

2006:72 2006-06-08  Fartbegränsning för sjötrafik i Hudiksvalls hamns, Hudiksvalls kommun

2007:62 2007-12-12 Fartbegränsning till högst 7 knop i del av Gavleån, Gävle kommun

2008:77 2008-11-27 Fartbegränsning till högst 5 knop i Alderholmskanalen, Gävle kommun

2010:8  2010-02-18  Fartbegränsning till högst 5 knop i Stugsundet, Söderhamns kommun

2011:9 2011-05-02 Fartbegränsning till högst 5 knop i Baggsundet, Söderhamns kommun

2011:13 2011-06-22 Fartbegränsning till högst 5 knop i Söderhamnsån, Söderhamns kommun

            (upphävd genom 2012:5)

2012:5 2012-03-08  Fartbegränsning till högst 5 knop i Söderhamnsån, Söderhamns kommun

2012:12 2012-07-17 Tillfällig avlysning av vattenområde i Ljusnan den 28 juli 2012

2012:13 2012-07-17 Tillfällig avlysning av vattenområde i Ljusnan den 4-5 augusti 2012

2012:14 2012-08-02 Tillfällig avlysning av vattenområde i Söderhamnsån den 25 augusti 2012

2013:9 2013-10-01 Ankringsförbud i Gavleån, Gävle kommun

2014:15 2014-09-29 Fartbegränsning i Voxnan, Ovanåkers kommun

2015:9 2015-07-03 Tillfällig avlysning av vattenområde i Ljusnan, Ljusdals kommun

2016:5 2016-02-12 Ankringsförbud Norrlandet, Gävle kommun

2016:6 2016-02-12 Ankringsförbud, Yttre Fjärden, Gävle kommun

2016:7 2016-02-24 Utökad avlysning av vattenområde, Fredriksskans, Gävle kommun

2016:12 2016-03-17 Ändring av vattenområde för fartbegränsning, Hudiksvalls inre hamn, Hudiksvalls kommun
OBSERVERA att denna författning är upphävd, ersätts av 2016:14

2016:14 2016-04-27 Ändring av vattenområde för fartbegränsning, Hudiksvalls inre hamn, Hudiksvalls kommun

2016:15 2016-05-11 Tillfällig avlysning av vattenområde, Nedre Gavleån, Gävle kommun

2016:20 2016-08-16 Fartbegränsning till högst 5 knop i Lötfjärden vid Krokskär, Söderhamns kommun

2017:7 2017-02-28 Fartbegränsning till högst 7 knop i Tuppsundet, Söderhamns kommun

2017:12 2017-04-24 Tillfällig avlysning av vattenområde i samband med Gävle Triathlon, Nedre Gavleån och Alderholmskanalen, Gävle kommun

2017:14 2017-06-09 Ankringsförbud, Njutångersfjärden, Hudiksvalls kommun

2017:16 2017-06-12 Tillfällig avlysning av vattenområde, Söderhamnsån, Söderhamns kommun

2017:18 2017-08-03 Tillfällig avlysning av vattenområde, Hudiksvalls inre hamn, Hudiksvalls kommun

2018:21 2018-06-07 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter om avlysning av vattenområde, Nedre Gavleån och Alderholmskanalen, Gävle kommun

2018:24 2018-09-07 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring, Dukarsundet, Hudiksvalls kommun

2018:30 2018-08-02 Länsstyrelsen i Gävleborgs läns tillfälliga föreskrift om avlysning av vattenområde i Storsjön, Årsunda, Sandvikens kommun

 

Upp

 

ÖVRIGT

1985:26 1985-12-27 Kungörelse om lokal trafikföreskrift gäller Terrängtrafikkungörelsen

Upp 

 

TRAFIKFÖRESKRIFTER

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TRAFIKFÖRESKRIFTER FRÅN OCH MED ÅR 1999 NUMERA PUBLICERAS I TRANSPORTSTYRELSENS DATABAS FÖR TRAFIKFÖRESKRIFTER (RDT): https://rdt.vv.se/rdt/Default.aspx?UseStfs=1

 

1995, 1996, 1997, 1998

 

1995:3 1995-01-23 Väjningsplikt, Söderhamns kommun

1995:4 1995-01-23 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:5 1995-01-23 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:6 1995-01-25 Hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1995:7 1995-01-25 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:8 1995-01-26 Väjningsplikt, Gävle kommun

1995:9 1995-01-26 Hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1995:10 1995-01-31 Hastighetsbegränsning, huvudled och väjningsplikt,
Bollnäs kommun

1995:11 1995-02-03 Hastighetsbegränsning och väjningsplikt, Sandvikens kommun

1995:16 1995-02-13 Hastighetsbegränsning, Ockelbo kommun

1995:22 1995-03-10 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:28 1995-04-12 Huvudled, väjningsplikt, hastighetsbegränsning
och begränsad axel-/boggibetryck, Söderhamns kommun

1995:29 1995-05-11 Hastighetsbegränsning, Ockelbo kommun

1995:34 1995-06-02 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:37 1995-06-22 Väjningsplikt, Nordanstigs kommun

1995:38 1995-06-22 Väjningsplikt, Söderhamns kommun

1 1995:39 1995-06-22 Motortrafikled, huvudled, väjningsplikt och
hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:40 1995-06-30 Huvudled, Sandvikens kommun

1995:46 1995-07-17 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:49 1995-07-29 Hastighetsbegränsning, huvudled och väjningsplikt, Söderhamns kommun

1995:52 1995-08-23 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1995:55 1995-08-28 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1995:57 1995-09-06 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1995:58 1995-09-04 Motorväg, Gävle kommun

1995:59 1995-09-04 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1995:60 1995-09-08 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1995-61 1995-10-02 Stopplikt, Ovanåkers kommun

1995:62 1995-10-02 Stopplikt, Bollnäs kommun

1995:65 1995-10-23 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:66 1995-11-03 Hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

1995:68 1995-11-03 Väjningsplikt, Gävle kommun

1995:69 1995-11-03 Väjningsplikt, Gävle kommun

1995:71 1995-11-14 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1995:72 1995-11-21 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1995:73 1995-11-23 Hastighetsbegränsning, Ljusdals kommun¨

1995:76 1995-11-29 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1995:80 1995-12-19 Hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

Upp

 

1996:5 1996-01-10 Begränsad bruttovikt, Ljusdals kommun

1996:43 1996-04-22 Upphävande av lokal trafikföreskrift
ang. väjningsplikt, Ljusdals kommun

1996:69 1996-07-30 Hastighetsbegränsning, Ljusdals kommun

1996:70 1996-07-30 Hastighetsbegränsning, Hofors kommun

1996:78 1996-08-22 Motorväg och huvudled, Gävle kommun

1996:79 1996-08-21 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1996:82 1996-09-06 Hastighetsbegränsning, Hofors kommun

1996:83 1996-09-06 Hastighetsbegränsning. Söderhamns kommun

1996:84 1996-09-12 Upphävande av lokal trafikföreskrift
ang. väjningsplikt, Sandvikens kommun

1996:85 1996-09-12 Hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1996:89 1996-10-04 Hastighetsbegränsning, Hudiksvalls kommun

1996:91 1996-10-07 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1996:92 1996-10-14 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang.
begränsad bruttovikt, Gävle kommun

1996:94 1996-10-29 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang.
begränsad bruttovikt, Hudiksvalls kommun

1996:95 1996-11-05 Hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1996:99 1996-11-11 Hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1996:100 1996-11-11 Hastighetsbegränsning, Ovanåker kommun

1996:101 1996-11-15 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1 1996:102 1996-11-15 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning, Ljusdals kommun

1996:103 1996-11-18 Hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

1996:105 1996-11-28 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1996:107 1996-12-03 Hastighetsbegränsning, Sandvikens kommun

1996:109 1996-12-19 Hastighetsbegränsning, Hofors kommun

1996:111 1996-12-20 Hastighetsbegränsning, Gävle och Sandvikens
kommuner

Upp

 

1997:10 1997-02-06 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:11 1997-02-06 Lokal trafikföreskrift ang hastighets
begränsning, Gävle kommun

1997:12 1997-02-11 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ljusdals kommun

1997:16 1997-02-20 Lokal trafikföreskrift ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

1997:17 1997-02-25 Lokal trafikföreskrift ang hastighets-
begränsning, Hudiksvalls kommun

1997:21 1997-03-11 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, huvudled ,stopplikt och väjningsplikt

1997:22 1997-04-15 Lokal trafikföreskrift ang hastighets-
begränsning, Ockelbo kommun

1997:24 1997-04-24 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning
och huvudled

1997:25 1997-04-24 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hofors kommun

1997:26 1997-04-24 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning
och väjningsplikt, Ljusdals kommun

1997:28 1997-04-25 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:30 1997-05-12 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:37 1997-06-13 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:38 1997-06-12 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:39 1997-06-25 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:42 1997-07-01 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:45 1997-07-02 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, huvudled, och väjningsplikt, Ovanåkers kommun

1997:46 1997-07-03 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:48 1997-07-09 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Bollnäs kommun

1997:49 1997-07-10 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:50 1997-07-10 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:51 1997-07-10 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:54 1997-08-12 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hofors kommun

1997:55 1997-08-14 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Bollnäs kommun

1997:57 1997-08-20 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1997:58 1997-08-20 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:59 1997-08-26 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:61 1997-08-29 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:62 1997-09-03 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Nordanstigs kommun

1997:63 1997-09-05 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Sandvikens kommun

1997:67 1997-10-02 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, Gävle kommun

1997:68 1997-10-09 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:69 1997-10-09 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Ljusdals kommun

1997:71 1997-10-16 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ljusdals kommun

1997:73 1997-1017 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Nordanstigs kommun

1997:74 1997-10-17 Lokal trafikföreskrift ang väjningsplikt,
Hudiksvalls kommun

1997:75 1997-10-21 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Bollnäs kommun

1997:76 1997-10-22 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:77 1997-10-23 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:79 1997-11-13 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1997:80 1997-11-28 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Bollnäs kommun

1997:81 1997-11-28 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ovanåkers kommun

1997:82 1997-12-03 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1997:83 1997-12-19 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning, Söderhamns kommun

1997:85 1997-12-22 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

Upp 

 

1998:2 1998-01-16 Lokal trafikföreskrift ang stopplikt Ovanåkers kommun

1998:4 1998-01-23 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Sandvikens kommun

1998:8 1998-01-28 Upphävande av lokal trafikföreskrift ang. hastighetsbegränsning Söderhamns kommun

1998:11 1998-02-17 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1998:12 1998-02-18 Lokal trafikföreskrift ang huvudled och
väjningsplikt, Gävle kommun

1998:14 1998-02-23 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Hudiksvalls kommun

1998:18 1998-03-04 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Ovanåkers kommun

1998:19 1998-03-10 Lokal trafikföreskrift ang hastighetsbegränsning,
Gävle kommun

1998:26 1998-03-31 Lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning,
Ljusdals kommun

1998:29 1998-04-07 Lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning, Ovanåkers kommun

1998:30 1998-04-07 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Nordanstigs kommun

1998:33 1998-04-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Bollnäs kommun

1998:34 1998-04-21 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Nordanstigs kommun

1998:39 1998-04-30 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt
och stopplikt, Ljusdals kommun

1998:41 1998-05-14 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ljusdals kommun

1998:43 1998-05-14 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning. Gävle kommun

1998:44 1998-05-15 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:46 1998-05-18 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:47 1998-05-19 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

1998:48 1998-05-29 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ovanåkers kommun

1998:50 1998-06-04 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Hudiksvalls kommun

1998:52 1998-06-05 Lokala trafikföreskrifter ang motortrafikled,
Gävle kommun

1998:57 1998-06-18 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled, stopplikt och väjningsplikt,
Sandvikens kommun

1998:59 1998-06-29 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1998:62 1998-07-06 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, stopplikt och väjningsplikt, Bollnäs kommun

1998:64 1998-07-13 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1998:65 1998-07-15 Lokala trafikföreskrifter ang huvudled och
väjningsplikt, Sandvikens kommun

1998:73 1998-08-31 Lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning, Heby och Sandvikens kommuner

1998:75 1998-09-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled och väjningsplikt, Söderhamns kommun

1998:78 1998-09-30 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Gävle kommun

1998:80 1998-10-09 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled, väjningsplikt och högsta tillåtna bruttovikt,
Ovanåkers kommun

1998:81 1998-10-09 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Söderhamns kommun

1998:82 1998-10-12 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Hofors kommun

1998:84 1998-10-19 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:85 1998-10-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Söderhamns kommun

1998:86 1998-10-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Söderhamns kommun

1998:87 1998-10-22 Upphävande av lokala trafikföreskrifter ang hastighetsbegränsning, Bollnäs kommun

1998:88 1998-10-30 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, huvudled, stopplikt och väjningsplikt, Sandvikens kommun

1998:89 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Bollnäs kommun

1998:90 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ovanåkers kommun

1998:91 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning och väjningsplikt, Söderhamns kommun

1998:92 1998-11-03 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:93 1998-11-09 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

1998:95 1998-11-10 Lokala trafikföreskrifter ang väjningsplikt,
Ovanåkers kommun

1998:96 1998-11-10 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Ovanåkers kommun

1998:97 1998-11-13 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begräsning och väjningsplikt, Bollnäs kommun

1998:98 1998-11-13 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Gävle kommun

1998:99 1998-11-13 Lokala trafikföreskrifter ang huvudled, Bollnäs
och Ljusdals kommuner

1998:101 1998-12-21 Lokala trafikföreskrifter ang hastighets-
begränsning, Sandvikens kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</div>