Stockholms läns författningssamling till och med 2014 (01FS)

Här publiceras Stockholms läns författningssamling till och med 2014.

Stockholms läns författningssamling för 2015 och framåt finner du på Länsstyrelsens ordinarie webbplats.

Länsstyrelsen ger ut Stockholms läns författningssamling som innehåller både föreskrifter som beslutats av Länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Trafikverket har utfärdat.

Föreskrifter finns på ett flertal områden t.ex. sjötrafikföreskrifter. Föreskrifterna i författningssamlingen publiceras i pdf-format.

Från och med den 1 juli 2010 publiceras lokala trafikföreskrifter i Transportstyrelsens databas (RDT).

För perioden den 1 januari 1977 t.o.m. den 18 oktober 1995 har endast de författningar som Länsstyrelsen utfärdat och som fortfarande gäller tagits med. Dessa äldre dokument kan ta lång tid att ladda ner.För tiden efter den 18 oktober 1995 finns samtliga författningar, dvs. även de som upphört att gälla.

Observera: Det kan ibland finnas fel i de författningstexter som publicerats i pdf-format. I vissa fall saknas kartor och/eller bilagor i den version av författningen som publiceras på Internet. Det är alltid den tryckta versionen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Nedan finns länkar till de olika årgångarna av Stockholms läns författningssamling:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

I författningssamlingen ingår även en årlig publikation, Sammanställning över vägar m.m. 2014 och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län. Från och med 2011 finns sammanställningen som Pdf-fil (314 kB).

Beställning av Väginformationskartan kan göras via Trafikverkets webbutik. Beställning kan ocksä göras hos webbutiken på telefon 010-124 16 90.

Kartan Tung trafik inom Stockholms stad, som tidigare ingått i sammanställningen, ges ut av Trafikkontoret, Box 8311, 104 20 STOCKHOLM, Tel.: 08-508 272 00, och kan beställas där.

Enstaka exemplar av Stockholms läns författningssamling, förutom Sammanställningen, kan beställas utan kostnad. Vid beställning bör föreskriftens nummer anges. Ange vid beställningen även namn, utdelningsadress och gärna telefonnummer dagtid.

Om ytterligare information behövs, kontakta Björn Loäng, tfn 010-223 14 45.

Kontaktinformation
Länsstyrelsen i Stockholm

Postadress:
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 29

Telefon: 010-223 10 00
Senast uppdaterad 2015-08-24
Sidansvarig: Elisabeth Frisén