Fire prohibitions in the county of Kronoberg

2018-06-24
06:53:52

The County Administrative Board have decided that a general prohibition to light fires is valid for the county Kronoberg.
Tidvis kan i vissa områden nu brandrisken vara extremt stor. Därför rekommenderas att särskilda försiktighetsåtgärder iakttas vid allt arbete i skogen och att arbete som innebär särskilt stora risker bör ställs in tills vidare.