Eldningsförbud i Kronoberg

2016-06-30
21:15:29

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud    
Idag övervakas området av flyg
Räddningstjänsten har beslutat om att eldningsförbud råder i Markaryd kommun/kommuner.GENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Föreskrifter om eldningsförbud