Eldningsförbud i Kronoberg

2019-03-24
20:49:46

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud    
-GENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Information om eldningsförbudet