Eldningsförbud i Kronoberg

2016-09-27
15:45:22

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud    
Idag övervakas området av flygGENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Föreskrifter om eldningsförbud