Eldningsförbud i Kronoberg

2016-07-25
19:42:38

Länsstyrelsen har beslutat om att generellt eldningsförbud råder i Kronobergs län.    GENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Föreskrifter om eldningsförbud