Eldningsförbud i Kronoberg

2017-03-28
08:04:36

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud    
Stor risk för gräsbränder dagtid. I samband med blåsigt väder kan en brand i torrt fjolårsgräs spridas mycket snabbt.GENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Föreskrifter om eldningsförbud