Eldningsförbud i Kronoberg

2017-04-28
00:41:06

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud    
Vid uppehållsväder finns risk för att gräsbränder kan uppstå i gammalt torrt fjolårsgräs, även om brandrisken i allmänhet är låg. Öppna gräsytor kan torka upp snabbt vid torr väderlek. Vid blåst kan en sådan gräsbrand spridas mycket snabbt.GENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Föreskrifter om eldningsförbud