Eldningsförbud i Kronoberg

2018-07-22
10:21:36

Länsstyrelsen har beslutat om att generellt eldningsförbud råder i Kronobergs län.    
Idag övervakas området av flyg
Brandrisken är extremt stor. Därför ska särskilda försiktighetsåtgärder iakttas vid allt arbete i skogen och att arbete som innebär särskilt stora risker ställs in tills vidare.GENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Föreskrifter om eldningsförbud