Eldningsförbud i Kronoberg

2018-06-24
06:54:35

Länsstyrelsen har beslutat om att generellt eldningsförbud råder i Kronobergs län.    
Tidvis kan i vissa områden nu brandrisken vara extremt stor. Därför rekommenderas att särskilda försiktighetsåtgärder iakttas vid allt arbete i skogen och att arbete som innebär särskilt stora risker bör ställs in tills vidare.GENERELL BRANDRISK
1 Mycket liten brandrisk
2 Liten brandrisk
3 Normal brandrisk
4 Stor brandrisk
5 Mycket stor brandrisk
E Extremt stor brandrisk


ALLMÄN INFORMATION
Allmän väderprognos
Brandriskprognoser
Föreskrifter om eldningsförbud